TrollSimsThe Sims 2

Here you find downloads for Sims 2.
Her finner du nedlastninger til Sims 2.


Click the "Buy" button to get to the objects section.

All pages with The Sims 2 and the following expancion packs: Sims 2 University/Livets skole, Nightlife/Uteliv, Open for Business, Pets, Seasons, Bon Voyage and the stuff packs: Family Fun, Glamour Life, Celebration, H & M Fashion and Teen Life content have the same background to avoid any mix with the ordinary The Sims.

Objects goes into the folder 'Downloads'.
If you have never downloaded anything before, you may not have this folder. It is created when you download something from The Sims 2 Exchange directly from inside the game. To create one go to your 'My Documents' folder, then 'EA Games', then The 'Sims 2' and name a new folder 'Downloads'.

In Windows 2000/XP:
C:\Documents and Settings\<your user name>\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads
In Windows 9X/ME:
C:\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads

I have made the .exe files to go to:
C:\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads\Troll
that way you can just move the intire folder into your Downloads folder if you have the game installed in another directory (like D:\... or have Win XP). It should be easy to find the folder Troll and get rid of it, if you no longer want my objects in your game...
You can also change the place the files go to before pressing the 'Extract' button.
All .package files goes in your Downloads folder, all files may be placed in sub-folders except for skins.

Here is a short tutorial if you need more information on how to do use exe files.

To make The Sims 2 objects I am using the program SimPe by Quaxi. You need the Color Enabled Package, CEP, made by Numenor and RGiles for new color options to work in your game. You can download it here or at you put the file in your:
My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads folder.

Downloads marked with this symbol means a file will only work in the game if you have The Sims 2 University expansion pack installed.

Downloads marked with this symbol means a file will only work in the game if you have The Sims 2 Nightlife expansion pack installed.


Bar

Klikk på "Kjøp" knappen for å komme til objekt seksjonen.

Objekter plasseres i folderen 'Downloads'.
Dersom du ikke har lastet ned noe tidligere, er det mulig at du ikke har denne folderen. Den blir automatisk laget når du laster ned noe fra The Sims 2 Exchange. For å lage den selv gå til 'Mine dokumenter' så 'EA Games' og 'The Sims 2' og opprett folderen med navnet Downloads (navnet må være på engelsk for at spillet skal kunne lese den).
Alle .package filer plasseres i Downloads folderen, du kan ha under-mapper i Downloads folderen på alt bortsett fra skins.

For å spare meg selv for mange mailer har jeg laget .exe filene til å gå til der den engelske versjonen av spillet.
Jeg har Windows XP og har installert spillet på norsk versjon, jeg må derfor endre til folderen:
C:\Documents and Settings\<Mitt navn>\Mine dokumenter\EA Games\The Sims 2\Downloads\Troll
for at nedlastninger skal komme frem i spillet.
Du kan enten klikke Extract knappen med en gang eller flytte hele folderen Troll inn i Downloads mappen etterpå.
Det bør være enkelt å finne mappen Troll og fjerne den, dersom du ikke lenger ønsker mine objekter i spillet ditt...

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan bruke .exe filer så har jeg laget en liten tutorial (oppskrift) her.

For å lage The Sims 2 objekter bruker jeg programmet SimPe av Quaxi. Du trenger Color Enabled Package, CEP, laget av Numenor og RGiles for å få de nye farge variasjonene til å komme frem i spillet. Du kan laste det ned her eller fra du plasserer filen i din:
Mine dokument\EA Games\The Sims 2\Downloads folder.

Nedlastninger merket med dette symbolet betyr at baseobjektet kommer fra tilleggspakken The Sims 2 Livets skole og du trenger den for at objektet skal komme frem i spillet.

Nedlastninger merket med dette symbolet betyr at baseobjektet kommer fra tilleggspakken The Sims 2 Uteliv og du trenger den for at objektet skal komme frem i spillet.