TrollSims

* Home * Animals * Surface * Seating * Decorative * Electronic * Appliances * Plumbing * Plants * Lights * Skins * Mischellaneous * Build Mode * Gifts * Sets * Houses * Overview * Extra * Sims 2Extra

Here you can find programs etc.
Her finner du diverse program o.l.


Tierd of the blur? Download the blur remove sensor for adults, kids and cats in Unleashed. :) Please make a back-up of your skin folder. If you regret and want the blur back, just delete 'adult', 'child' and 'kat-censor' from your UserData/Skins folder. ;)

Trett av 'bluren'? Last ned sensor for voksne, barn og katter i Unleashed. :) Vennligst lag en kopi av din skin folder. Dersom du angrer deg og ønsker bluren tilbake, bare fjern 'adult', 'child' og 'kat-censor' fra din UserData/Skins folder. :)Download adult blur removeDownload child blur remove


Download Cat-censorBar
After getting a headache from the incessant buzzing of flies I added this patch, this is for the flies that came with House Party and continues in the expansion packs into the latest, Superstar. The patch will not effect the flies over dirty dishes or garbage - only the flies that fly around on the lot.
NB! This has not happened to me (and I've tested it a lot) but if the patch crash your game when you throw a party and the caterer's food goes bad please delete the food before that happends. The only side effect that happends when I use the patch is that my sim have to ask the caterer to leave since he will not go when the party is at an end.

Roaches patch; I find it kind of cute the way the sims stomp on the roaches :D but for those that just can't stand roaches or find it annoying the way they appear especially when having visitors I've added this patch.
NB! The cats that came with Unleashed will no longer gain hunting skills from catching mice/roaches if you have this patch installed because the option to hunt them will be gone (this is why I don't use it ;)).

If you regret and want the flies back just delete the Flies.iff file from your C:\Program Files\Maxis\The Sims\ ExpansionShared folder.
If you regret and want the roaches back just delete the Roaches.iff file from your C:\Program Files\Maxis\ The Sims\ExpansionPack folder.
Etter å ha fått hodepine fra den evige summingen fra fluene la jeg til denne patchen, dette er for fluene som kom med House Party og fortsetter i de etterfølgende tilleggspakkene helt til den siste, Superstar. Patchen vil ikke ha effekt på fluer over skitne tallerkner eller søppel - kun på de fluene som flyr overalt på tomten.
NB! Dette har ikke hendt meg (og jeg har gjort mange tester) men dersom patchen krasjer spillet når du har fest og selskapsarrangørens mat blir gammel/dårlig så delete (slett) maten før det skjer. Det eneste som skjer når jeg bruker patchen er at jeg må be selskapsarrangjøren om å gå da han ikke vil gå av seg selv når festen er slutt.

Roaches (kakerlakker) patch; jeg syntes det er både søtt og morsomt måten simmene tramper på kakerlakkene men for de som absolutt ikke orker disse krypene har jeg lagt til denne patchen.
NB! Kattene som kom med Unleashed vil ikke lenger få jaktpoeng fra å fange mus/kakerlakker hvis du har denne patchen installert da muligheten til å jakte dem vil være borte (derfor bruker ikke jeg denne ;)).

Dersom du angrer og ønsker fluene tilbake er det bare å delete (slette) Flies.iff fra C:\Programfiler\Maxis\ The Sims\ExpansionShared folderen.
Dersom du ønsker kakerlakkene tilbake er det bare å delete Roaches.iff fra C:\Programfiler\Maxis\The Sims\ ExpansionPack folderen.
Download Roaches remove


Download Flies remove

Bar

Site is available only the two first weeks of each month due to brandwith. The Webmaster and creator of the excellent program Sims Object ID has given permission that his program is available for download here at Troll Sims Site. See my tutorial section for information on how to use the program (in Norwegian and English).

program
Click icon to download program.


tutorial

All the downloads on this site is made with self-extracting exe.files, this mean that you do not need a zip - program to unzip them.

OBS! For å unngå mailer fra engelske brukere har jeg benyttet 'Program Files' i self-extracting linken, bytt det ut med 'Programfiler' før du klikker ok så legger objektet som du har lastet ned seg i riktig folder. :)Please do not take any of the downloads and put on another site.

31. January 2002 Troll