TrollSims

Decorative!

Here you can find various decorative objects.
Her finner du ulike objekter for dekorasjon.


Variation is good.

The base for the roserug, SAS 4 rotation and SAS 4 rot Bichon is hacked by B.B.B. so it has 4 rotations, the expancion pack LL is required.
The two tiled rugs has base from SimsPlus. The one tiled rugs has base from P8ntmstrg at p8ntmstrg-thesims.terrashare.com (site no longer available).

The basket can be placed both on the floor and on a surface. Mappam have made this original wedding basket filled with home-made soap and has generously allowed me to transform it into a sim object. :)

The two paintings Edith Hand and Edith Puppy has base by Best Sims Objects (site no longer available). They have altered the behavior with Edith, so when sims look at the painting - it discourages individualism and promotes conformity and groupthink, it rubs off on those who read it by aligning their personality traits (neat, outgoing, active, playful, nice) with the group trend - it will make every sim adopt a similar strong personality matrix. High logical sims will not be influence except headache and nausea. It will increase energy, fun, social standing and mood. ;)

De to maleriene Edith Hand og Edith Puppy har base fra Best Sims Objects (siden ikke tilgjengelig mer). De har endret oppførselen med Edith slik at når simmer studerer bildene så motvirker det individualisme og fremmer likhet og gruppetenkning. Det smitter av på de som studerer maleriene ved å endre personligheten deres slik at karaktertrekk (ordentlig, utgående, aktiv, lekfull, hyggelig) blir lik gruppetrenden - enhver sim vil få en lignende sterk matrise (form). Simmer med høy logisk sans vil ikke bli influert utover hodepine og kvalme. Vil gi økt energi, moro, sosial stand og humør. ;)Click on picture for a large view.
Klikk på et bilde for å se en større versjon.


PaintingsDownload Edith Hand


Download Edith Puppy

Download Cat and Vase

Download Kitty with apple

Download Dog with hat

Download Ships

Download Rosseau

Download Sala pilaster

Download Painting Ray 2

Download Ray 5

Download Ray 8

Download Ray 11

Download Troll 1

Download Troll 4

Download Moskus 4

Download Moskus 7
painting
Download Winter

Download Painting Foot

Download Painting Crow

Download Kitty on piano

Download Path

Download Tidehaug

Download Gundisplay

Download Sala pila

Download Ray 3

Download Ray 6

Download Ray 9

Download Ray 12

Download Troll 2

Download Troll 5

Download Moskus 2

Download Moskus 5

Download Moskus 8
painting
Download Christmas

Download Crossing fingers


Download Photo Kitty

Download Kitty Blue

Download Ship

Download Tidemann

Download Snowshoes

Download Painting Ray 1

Download Ray 4

Download Ray 7

Download Ray 10

Download Ray 13

Download Troll 3

Download Troll 6

Download Moskus 3

Download Moskus 6

Download Moskus

photo
Download Mai photo

Statues


Download Heart


Download Boy and Dog

Download Nude

Download Troll 1

Download Troll 2
troll
Download Troll 3

Download Dragon Gargoyle


Download Unicorn Gargoyle

Download Discus thrower


Download Stop sign Cat

Download Troll 4
goldpile
Download Goldpile

Download Owl


Download Sculpture Kiss

Download Sculpture Ring

Download No Pet Cat

Download Troll 5

Download Soul


Download Statue Mom

Download Bell

Download Troll 6
teddy
Download Valentine TeddyRugs


Download Roserug

Download SASrug

Download Snowrug

Download Bilka

Download Minos

Download Lena

Download Car

Download Bal

Download Hes

Download Dai

Download Bla

Download Vym
rug
Download Old

Download 2 tiled C

Download 2 tiled G

Download 1 tiled A

Download 1 tiled E

Download Smile

Download Grya

Download Agna

Download Ring

Download Heart

Download Flower

Download Usa

Download Usb

Download Usc

Download Usd

Download Bra

Download Brb
rug
Download Bie

Download 2 tiled D

Download 2 tiled H

Download 1 tiled B

Download 1 tiled F

Download Linea

Download Harle

Download Moon

Download Space

Download Sonn

Download Wind

Download Brc

Download SAS 4rotation

Download SAS 4rot. Bichon

Download AAB

Download AAC

Download 2 tiled A

Download 2 tiled E

Download 2 tiled I

Download 1 tiled C

Download Moskus rug

Download Rose

Download Art

Download Tri

Download Safa

Download Swi

Download Ane
rug
Download Mai

Download AAE

Download AAF

Download AAG

Download AAH

Download AAD

Download 2 tiled B

Download 2 tiled F

Download 2 tiled J

Download 1 tiled DVarious


Download Car Gigante

Download Bucket

Download Basket

Download Sala bubblewall

Download Sala curtain

Download curtain Ray

Download curtain Marie

Download Drinking Horn


Download Portable milkmachine


Download Beer hen
Download Wood bowl
Download Tine
Download Beer jug
Download Cream box
Download Bowl with ladle
Download Butter boxDownload Flower one

Download Flower two


Download Sala fountain

Download Watercan

Download Clown sign It will now also appear in the neighbourhood.

Download Ashtray

Download Aquarium

Download Roses

Download Basket

Download Basket dark

Download HayAll the downloads on this site is made with self-extracting exe.files, this mean that you do not need a zip - program to unzip them.

OBS! For å unngå mailer fra engelske brukere har jeg benyttet 'Program Files' i self-extracting linken, bytt det ut med 'Programfiler' før du klikker ok så legger objektet som du har lastet ned seg i riktig folder. :)


Please do not take any of the downloads and put on another site.

31. January 2002 Troll